TƯỢNG-THUẬT

 

 

IV
Chiến-Tượng

 

 

 

 

Chiến-Tượng Triều Nhà NGUYỄN (1802-1945)

 

 

       Trong lịch sử nước ta thì NgựaVoi là hai con vật được đặc biệt quí-chuộng. Chiến-MãChiến-Tượng của nước Đại-Việt xưa kia đã từng góp phần trong các chiến thắng vẽ vang chống ngoại xâm.

 

Hai Bà TRƯNG cưỡi Voi Trận
chiến-đấu vời quân Nhà HÁN (40 - 43 CN).


Lễ Tưởng-Niệm Hai Bà TRƯNG cưỡi Voi Trận
chiến-đấu vời quân Nhà HÁN (40 - 43 CN)
cử-hành ngày 3-03-1960 tại Sài-Gòn.

 

Bàn Thờ Hai Bà TRƯNG Nữ-Vương (40 - 43 CN).

 

Đại sứ Daniel Kritenbrink và Đại tướng Robert Brown của Chính-Phủ Hoa-Kỳ Donald Trump dâng hương
tại đền thờ Hai Bà TRƯNG Nữ-Vương ngày 20-08-2018.

 

Bà Nhụy-Kiều Tướng-Quân - 蕊 嬌 將 軍 - TRIỆU Thị Trinh
cưỡi Chiến-Tượng xông-pha giao-tranh với quân Đông-NGÔ
(225 - 248 CN).


Bình-Định Vương LÊ-Lợi (1383-1433), tổ Triều Nhà Hậu-LÊ (1427-1789), cưỡi Voi Trận chiến-đáu với quân Nhầ MINH.


Bà Nữ-Tướng Bùi Thị Xuân (1771-1802) của Triều Nhà Tây-Sơn (1778-1802)
Cưỡi Voi Trận chiến-đấu với quân xâm-lăng Triều Nhà Mãn-Thanh (QING)
trong Trận Đống-Đa.

 

Tượng tạc Voi Trận và Ngựa Chiến
thời Triều Nhà NGUYỄN (1802-1945)
- Lăng Mộ Hoàng-Đế Gia-Long (1802-1820) -

Voi Trận chầu trước Cơ-Mật Viện
thời Triều Nhà NGUYỄN (1802-1945).

Tượng thờ Voi Trận thời Hoàng-Đế Gia-Long
(1802-1820).

Điện Voi Ré thờ Voi Trận thời
Triều Nhà NGUYỄN (1802~1945).

 

Voi Trận chầu trước Ngọ-Môn Hoàng-Thành Huế
thời Hoàng-Đế Khải-Định (1885-1925) Triều Nhà NGUYỄN (1802-1945).

 

Lễ tưởng-niệm Hoàng-Đế Quang-Trung NGUYỄN-Huệ
cưỡi Chiến-Tượng tiến đánh quân Thanh vào năm Kỷ-Dậu (1789)
(cử-hành vào tháng 08 năm 2008 tại Bình-Định).

(Tín-Dụng Ảnh : Quỳnh Hoa & Hoài Thu)

 

 

Chiến-Tượng quân Khmer sang đánh Champa
(Cuối Thế-kỷ 12)


-
Phù-điêu nơi Đền Bayon tại Angkor, Cambodia -

 

 

Lễ-Hội Trống Trận với Chiến-Tượng - Glong Sabad Chai - tại Thái-Lan.

 

Lễ-Hội Trống Trận với Chiến-Tượng - Glong Sabad Chai - tại Thái-Lan

 

 

Lễ-Hội Trống Trận với Chiến-Tượng - Glong Sabad Chai - tại Thái-Lan

 

 

Chiến-Tượng của Danh-Tướng Hannibal (247- 183 tr. CN) trong trận Zama (202 tr. CN)
chống Đế-Quốc La-Mã của Scipion l'Africain.

- Tranh vẽ của Cornelis Cort (1567) -

 

Trận chiến Zama (202 tr. CN) của Danh-Tướng Hannibal
chống Đế-Quốc La-Mã của Scipion l'Africain
được phục-dựng bởi
" Đoàn Phục-Dựng theo Lịch-Sử CARTHAGO".

( Tín-Dụng Ảnh : Yann Kervran )

Trận chiến Zama (202 tr. CN) chống Đế-Quốc La-Mã
của Scipion l'Africain được phục-dựng bởi
" Đoàn Phục-Dựng theo Lịch-Sử CARTHAGO".

(Tín-Dụng Ảnh : Yann Kervran)

Danh-Tướng Hannibal (247- 183 tr. CN) cưỡi Chiến-Tượng xông-pha giao-tranh với quân La-Mã của Scipion l'Africain. Chiến-cuộc phục-dựng bởi
" Đoàn Phục-Dựng theo Lịch-Sử CARTHAGO".

(Tín-Dụng Ảnh : Yann Kervran)

 

Lễ-Hội Chiến-Tượng ở Jaipur tại Ấn-Độ.

 

VÕ-TRẬN ĐẠI-VIỆT
Bình-Định Sa-Long-Cương
FRANCE


TRỊNH Quang Thắng.

 

 

 

 

 

 

 

 

      1 – Lựa Chọn Chiến-Tượng

      2 – Thao Luyện Chiến-Tượng

      3 – Thiết-Bị Chiến-Bành

      4 – Tượng-Giáp

 

 

 

Thư Mục :


       « Khâm Định Đại Nam Hội Điển Sự Lệ » của Quốc-Sử Quán triều Nguyễn - Quyển 175, Ấn-bản1856-1884.
       « Vân Ðài Loại-Ngữ » của Lê-Quí-Ðôn, 1773.
       « Việt-Sử Toàn-Thư » của Phạm-Văn-Sơn.
       « Danh-Tướng Việt-Nam », của Nguyễn-Khắc-Thuần, Nhà Xuất-Bản Giáo-Dục, Thành-phố Hồ-Chí-Minh, 2001.
       « Việt-Nam - Những Hình-Ảnh Xưa » của Nguyễn-Khắc-Ngữ, Nhà Xuất-Bản Nghiên-Cứu Sử-Địa, Montréal 1986.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004 - 2016 by ACFDV - All rights reserved.