THAO-LUYỆN

 

 

III.
Võ-Phục

 

 


Sự Tiện-Lợi-Ích
của Võ-Phục Cổ-Truyền Việt-Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Võ-Phục trong Hệ-Phái SA-LONG-CƯƠNG do Sư-Trưởng Trương-Thanh-Đăng thiết-kế cho Môn-sinh trước kia - mặc Áo Thun và Quần Đùi thay-thế sau này bằng Quần Dài ống túm - chỉ phù-hợp cho miền nhiệt-đới và trong khung-cảnh tập tại gia.

       Lúc khai-lập Võ-Đường Sa-Long-Cương đầu tiên tại hải-ngoại, năm 1968, chúng tôi đã được Sư-Trưởng Trương-Thanh-Ðăng chấp-thuân thiết-kế cho Môn-sinh mặc Võ-Phục theo truyền-thống Việt-Nam : Áo Choàng cổ chéo (Giao-Lĩnh Y 交 領 衣 - thông-dụng từ thời LÊ Trung-Hưng 1533~1789) gài từ nách xuống hông, tay dài với cổ tay ống bó - Quần Dài ông túm nơi mắt cá - và sợi giây Đai mềm, bản rộng, buộc ngang thắt lưng. Sợi giây Đai này cũng dùng để biểu-trưng Đẳng-Cấp của người luyện Võ.     

      Ngoài ra, Môn-sinh được mang giày thể-thao để bảo-vệ bàn chân khi luyện-tập.

 

       Võ-Phục theo truyền-thống Việt-Nam : Áo Choàng cổ chéo ( Áo Giao-Lĩnh), tay dài, cổ tay ống bó, Quần Dài ông túm nơi mắt cá và sợi giây Đai mềm, bản rộng, buộc ngang thắt lưng, là võ-phục rất tiện-lợi cho việc luyện-tập Võ-Thuật bất-cứ nơi nào, và trên bộ cũng như trên lưng ngựa :

       - Áo Choàng cổ chéo ( Áo Giao-Lĩnh) được gài từ nách xuống hông, nên khi giao-đấu, vạt áo không bị bật tung.

       - Tay dài với cổ tay ống bó, nên rất tiện-lợi cho việc sử-dụng Binh-Khí Trung-Cổ (Đao, Kiếm, Giản, Phủ, v.v.)

       - Quần Dài với ông túm nơi mắt cá và đáy rộng, nên rất tiện-lợi cho việc luyện Tấn-pháp và Cước-pháp, cũng như cho việc luyện tập Kị-Xạ và thao-luyện Binh-Khí cán dài (Siêu, Thương, Mâu, Kích, v.v.) trên lưng ngựa.

       - Sợi giây Đai mềm, bản rộng xếp đôi lại, buộc ngang thắt lưng, nơi dưới rốn, vừa là giây Đai* thật-sự dễ-dàng-hóa việc vận-dụng Nội-Công vừa là để biểu-trưng Đẳng-Cấp của người luyện Võ.     

       *Chú-ý : Giây Đai này được phù-trợ đắc-lực bởi giây Đai thứ nhì thắt bên trong, gọi là "Giây Đai Nội-Lực".

Môn-Sinh Bình-Định Sa-Long-Cương mặc Võ-Phục Cổ-Truyền Việt-Nam

 

       Đối với môn-sinh thuộc Ban Võ-Trận Đại-Việt, ngoài Võ-Phục cổ-truyền nói trên, thì có mang thêm Nhung-Trang là Cân-ĐaiXà-Cạp cùng Đai-Kiếm để thao-luyện từ dưới đất đến trên lưng ngựa :

              - Cân là Khăn đội đầu có vải che gáy chống say nắng, đó là loại Võng-Cân để đội Khôi-Mạo khi mặc Khải-Giáp ;

              - Đai này là loại Đai dầy rộng bản, quấn che thận lưng ra đến trước bụng ;

              - Xà-Cạp là để quấn che ông quyển và mắt-cá đôi chân cho khỏi bị mã-đâng và giây chân-đâng (Trung-Hoa gọi là « Mã-đâng Bì-đai 馬 鐙 皮 帶 » và Nhật-Bản gọi là « Chikaragawa - Lực-Cách 力 革 » gây thương-tích khi thao-luyện trên ngựa ;

              - Đai-Kiếm là để đeo Kiếm ; nó có hai thứ, một thứ để mang Kiếm phía sau lưng, một thứ để đeo Kiếm bên hông trái.

Môn-Sinh Ban Võ-Trận Đại-Việt mặc Võ-Phục cổ-truyền,
mang Khăn đội đầu có vải che gáy chống say nắng và
Đai rộng bản, cùng mang Xà-Cạp và Đai-Kiếm
lúc thao-luyện trên đất bằng.

Môn-Sinh Ban Võ-Trận Đại-Việt mặc Võ-Phục cổ-truyền,
mang Khăn đội đầu có vải che gáy chống say nắng
và Đai rộng bản, cùng mang Xà-Cạp và Đai-Kiếm
lúc thao-luyện trên lưng ngựa.

 

Võ-Sinh mặc Võ-Phục Cổ-Truyền thao-diển
Thảo-pháp « Vũ-Khách Đinh-Ba » trên bộ.

 

Võ-Sinh mặc Võ-Phục với Nhung-Trang Trung-Cổ thao-diển Kích-Giáo « Phương-Thiên Họa-Kích » trên ngựa.

 

Võ-Sinh mặc Võ-Phục với Nhung-Trang Trung-Cổ
chuẫn-bị khởi-sự thao-luyện các chiêu-thức Cung-Thuật
trên Chiến-Mã (Kị-Xạ).

 

Võ-Sinh mặc Võ-Phục với Nhung-Trang Trung-Cổ
lúc thao-luyện các chiêu-thức Cung-Thuật
trên Chiến-Mã (Kị-Xạ).

 

 

       Ngoài ra, Ban Võ-Trận Đại-Việt còn dùng Chiến-Nhung-Phục trung-cổ màu Đỏ Tía để mặc dưới Khải-Giáp bằng Thép rèn-trui khi thao-luyện môn Phi-Giáp Tranh-Phong trên Bộ và trên lưng Ngựa.

 

Nhung-Phục Ban Võ-Trần Đại-Việt

 

Sư-Trưởng Ba PHONG và Võ-Sư TRỊNH Quang Thắng trong
ngày minh-định sự đồng-nhất Võ-Phục Võ-Trận Đại-Việt.Võ-Phục Võ-Trận Đại-Việt đang được may máy
tại Bình-Định, Việt-Nam.Nhung-Phục Ban Võ-Trần Đại-Việt


Võ-Sinh mặc Chiến-Nhung-Phục trung-cổ màu Đỏ Tía
lúc thao-luyện Cung-Thuật Đại-Việt, trên Bộ.

.

 

 

 

 

Võ-Sinh mặc Chiến-Nhung-Phục trung-cổ màu Đỏ Tía
lúc thao-luyện Cung-Thuật Đại-Việt, trên Chiến-Mã.

 

 


.

Võ-Sinh mặc Chiến-Nhung-Phục trung-cổ màu Đỏ Tía
lúc thao-luyện Mã-Thuật Võ-Trận.

Võ-Sinh mặc Chiến-Nhung-Phục trung-cổ màu Đỏ Tía
lúc thao-luyện Mã-Thuật Võ-Trận.

 

Chiến-Nhung-Phục Ban Võ-Trần Đại-Việt

 

Chiến-Nhung-Phục Ban Võ-Trần Đại-Việt

 

 

(Còn tiếp...)


Ban Võ-Sư
VÕ-TRẬN ĐẠI-VIỆT
Bình-Định Sa-Long-Cương
FRANCE

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004 - 2019 by ACFDV - All rights reserved.